Kdokoli s dobrým úmyslem překročíš tento práh, buď nám vítán!
 

Místo pro načerpání nových sil

Možnosti k rozjímání v Domku pro poutníky

Poutník se vydává na cestu, aby dosáhl cíle – vnějšího a vnitřního. Cestou se odevzdává do přízně Boží. Hledáte-li na Vaší cestě odpočinek v noci a sílu na další cestu, pak pro Vás může být náš Domek pro poutníky více, nežli pouhou ubytovnou.

Naše duchovní atmosféra v Domku pro poutníky se vyznačuje stejnou měrou vnitřním zastavením se v tichu a rozmluvami s ostatními poutníky ve světnici. Během Vašeho pobytu Vás budeme podle potřeby Vaší duše rádi duchovně provázet.