Kdokoli s dobrým úmyslem překročíš tento práh, buď nám vítán!

Prohlídka domu se zaměřením na architekturu podstávkových domů

Podstávkový dům skrývá vždy spoustu tajemství. Stejně tak tomu bylo v případě našeho Domku pro poutníky, který zde stojí již asi tři sta let a byl několikrát přestavován a využíván k různým účelům.

Zajímavosti o konstrukci, historii domu i o jeho rekonstrukci ve spolupráci s orgány památkové péče Vám může během prohlídky domu vyprávět Christian Kretschmer.