Pozdrowiony niech będzie każdy, kto w dobrej woli przekracza progi tego domu.