Kdokoli s dobrým úmyslem překročíš tento práh, buď nám vítán!

Fotografické ohlédnutí za slavnostní otevření ubytovny pro poutníky 21. března 2014


 
 
 
Michael Dittrich na uvítanou.
 
Tam bylo asi 100 hostů.
 
Werner Schlieben před jeho výstava.
 
MDR při výrobě filmu.
 
 
 
 
Osvícený domů ve večerních hodinách.
 
Pan Vogel, který doprovázel hudební večer.
 
Michael Dittrich, když čte příběhy.
 
Mnozí hosté v světnice.

Fotografické ohlédnutí za páteční večer v Domku pro poutníky (17. ledna 2014)


 
 
 
Přivítání Christianem Kretschmerem
 
Pohled do světnice
 
Michael Dittrich při vyprávění příběhu
 
Angelika Duda
 
 
 
 
Roman Rost
 
Oblíbené krajíce Ursuly Kretschmerové
 
Sr. Emmanuala Köhlerová OCist a Kristýna Marbeiterová
 
Annette Schulze-Dänelová při zkoušce dřevěných okenic ve světnici

Fotografické ohlédnutí za Adventní hodinkou, která se konala 13. prosince 2013


 
 
 
Osvětlená světnice Domku pro poutníky přilákala na první Páteční večer v Domku pro poutníky 16 návštěvníků.
 
O Advetní hodince jsme společně zpívali a modelovali.
 
Mario Weise, Roman Rost und Angelika Duda k tomu hráli adventní hudbu.
 
Závěr Pátečního večera tvořil kompletář.
 
 
 
 
Pohled do Klenuté místnosti s druhou výstavou, která byla v tento den zahájena.
 
Fotografie ze Žďáru, Merboltic a Bukovce.
 
Dům Inselhaus v obci Großschönau jako model v měřítku 1:20
 
Fotografie ze Lhoty a z Lomnice nad Popelkou

Vystavená díla Sr. Emmanuely Köhlerové O.Cist.


 
 
 
Ve světě, Bůh a člověk

 
Cesta (prodáno)
 
Svaté přijímání
 
Bílý kříž
 
 
 
 
Proměna
 
Vedeš mne v dálku
 
Vše má svůj čas
 
Pohyb
 
 
 
 
Vítězství
 
Kříž
 
Zraněný
 
Uprostřed všedního dne (prodáno)
 
 
 
 
Bůh je s námi
 
Smrt a život, země a nebe
 
Smrt a zmrtvýchvstání
 
Ticho
 
Boží síla

Fotografické ohlédnutí za slavnostním ukončením projektu, které se konalo ve dnech 24. – 27. října 2013


 
 
 
Domek pro poutníky v říjnu 2013

 
Předsíň v patře

 
Světnice, zařízená nábytkem
 
Sr. Emmanuela při předávání svého daru Sdružení: stará fošna z Domku pro poutníky
 
 
 
 
Instalace výstavy Sr. Emmanuelou a Kristýnou Marbeiterovou
 
První návštěvníci vernisáže výstavy 24. října 2013 – mezi nimi i jeptišky z kláštera Panny Panny Marie (St. Marienthal)
 
Tři dřevěné sochy Sr. Emmanuely

 
„Boží síla“ od Sr. Emmanuely
 
 
 
 
Alfred Hoffmann (vlevo), který 26. října vedl skupinu poutníků z Údolí Panny Panny Marie (St. Marienthal) do obce Hirschfelde
 
Začátek v klášteře Panny Marie se společným zpěvem a modlitbou
 
Nechyběla ani česká delegace
 
Zastávka k modlitbě v údolí řeky Nisy
 
 
 
 
Ekumenická bohoslužba v evangelicko-luterském farním kostele v obci Hirschfelde
 
občerstvení s kávou a zákusky ve stanu

 
Benefiční koncert skupiny pozounérů z obce Behtel
 
Kristán Ast o Dni otevřených dveří zkouší, jak se sedí ve světnici Domku pro poutníky
 
 
 
 
Výstava v předsíni v patře
 
Výstava v klenuté místnosti
 
Prohlídka všech místností
 
Zájem byl i o knihu „Nejkrásnější v krajině podstávkových domů“

Fotografické ohlédnutí za vysvěcením Domku pro poutníky dne 21. dubna 2013


 
 
 
Slavnostní bohoslužba v katolickém kostele v obci Hirschfelde u příležitosti vysvěcení Domku pro poutníky
 
Posvěcení svíce bratra Konráda páterem Georgem z kláštera kapucínů v bavorském Altöttingu
 
Posvěcení sochy bratra Konráda
 
Socha bratra Konráda, která bude v chodbě Domku pro poutníky vítat poutníky
 
 
 
 
Boží přítomnost v chlebu
 
Mše svatá s generálním vikářem A. Hoffmannem, farářem B. Marschnerem, páterem Georgem (Altötting), děkanem M. Dittrichem (zleva doprava)
 
Vysvěcení domu, kterého se zúčastnilo zhruba 120 hostů
 
Vysvěcení budoucích místností pro ubytování poutníků, které mají být dokončeny v říjnu
 
 
 
 
Prohlídka staveniště s Kristiánem Kretschmerem (vlevo)
 
Slavnost ve stanu s kávou a zákuskem
 
Farář Tomáš Schädlich při závěrečné pobožnosti
 
Generální vikář Alfred Hoffmann při zpěvu poutní písně

Fotografické ohlédnutí na Vánoční hodinky 28. prosince 2012 a 2. ledna 2013


 
 
 
28. prosince se ve světnici Domku pro poutníky sešlo 50 hostů, aby společně vyslechli vánoční písně a příběhy.
 
Čtení příběhů převzal opět Michael Schmacht. Svojí premiéru měla obnovená kamna.
 
Vánoční jesličky připomínali vlastní důvod svátku. Dvanáct vyřezaných soch připomínalo události o Svaté noci.
 
Potěšil i společný zpěv známých vánočních písní.
 
 
 
 
I druhého ledna byla světnice Domku pro poutníky plná hostů. Na Vánoční hodinku v Domku pro poutníky přišlo 40 návštěvníků.
 
Michael Dittrich četl 2. ledna vánoční příběhy.
 
Největší odezvu měly ty, které se četly v nářečí.
Děti měly největší radost z perníků.
 
O dobrou náladu se postaralo svařené víno, které paní Kretschmerová připravila v provizorní kuchyni.

Fotografické ohlédnutí za Slavností poutní stezky, která se konala ve dnech 7. a 8. září 2012


 
 
 
Výměna zkušeností mezi poutníky 7. září 2012
 
Slavnostní zahájení Slavnosti poutní stezky před katolickým kostelem
 
Zastavení 1: vydávání pasu
 
Zastavení 2: udílení poutního svěcení
 
 
 
 
Varhanní hudba v evangelicko-luterském kostele
 
Výstup na věž evangelicko-luterského kostela s vyhlídkou do obce
 
Multimediální prezentace na evangelicko-luterské faře
 
Zastavení 3: Batoh poutníka
 
 
 
 
Výstava fotografií ze Svatojakubské stezky Zhořelec – Santiago de C.
 
Zastávka 4: Hledání pokladu a doplnění poutnické písně
 
Zastavení 5. Kvíz ke Svatojakubské stezce
 
Zastavení 6: Malování na dlažbě
 
 
 
 
Zastavení 7: Jídlo na pouti
 
Rekonstrukce vinné kašny ze španělské obce Bodegas Irache
 
Výstava o pokroku rekonstrukce Domku pro poutníky
 
Zastavení 8: Hra k Žitavské svatojakubské stezce
 
 
 
 
Zastavení 9: Výstava o Žitavské svatojakubské stezce
 
Odpočinek a občerstvení ve farní zahradě
 
Závěrečná pobožnost v katolickém kostele
 
Polská skupina, která putovala dále do Žitavy

Fotografické ohlédnutí za Dnem otevřených dveří podstávkového domu 2012


 
 
 
V rámci osmého ročníku Dne otevřených dveří podstávkových domů si otevřený Domek pro poutníky přišlo prohlédnout zhruba 200 návštěvníků.
 
Polští přátelé podstávkových domů zorganizovali poprvé exkurzi, aby si mohli mimo jiné prohlédnou Domek pro poutníky.
 
Na malé a skromné výstavě představilo sdružení Pilgerhäuslverein obrazem i textem dosavadní pokroky stavby.
 
Zedník Peter Müller z Jonsdorfu prováděl po stavbě a vysvětloval, jak se Domek pro poutníky opravuje.
 
 
 
 
Jeho syn mezitím ukazoval, jak se opravuje poškozený sloup podstávky. Poškozená část se nově napatkuje.
 
Velcí a malí sledovali, kolik kroků je potřeba k tomu, aby se nový dřevěný prvek upravil. Vše nakonec sedělo na milimetry.
 
Většina návštěvníků byla většinou stavebníky a přišla se spoustou otázek k opravě podstávkových domů.
 
Nadšení byli ale i malí, především proto, že si zde mohli i sami zahoblovat.
 
 
 
 
U Domku pro poutníky rovněž začínala prohlídka obce, kterou vedl Prof. Schuring z Vysoké školy v Žitavě a Zhořelci.
 
22 návštěvníků se toulalo úzkými uličkami obce Hirschfelde. Dozvěděli se řadu zajímavostí o různých typech konstrukcí.
 
A po skončení pak pokračovali v odborných diskusích. Prof. Schurig na řadu otázek odpovídal s radostí.
 
Ve světnici se nacházel informační stánek sekretariátu iniciativy Krajina podstávkových domů, který byl dobře přijat.

Fotografické dojmy z akce k velikonočním zvykům dne 9. dubna 2012


 
 
 
Domek pro poutníky je zatím stále ještě staveništěm. Nikoho z návštěvníků to však neodradilo od prohlídky malé velikonoční výstavy.
 
Dr. Gisela Riecková s sebou dokonce přinesla i velikonoční dárek. Kristián Kretschmer, šéf stavbařů, měl radost z lékárničky.
 
Jedna místnost už je téměř dokončená: světnice. Předseda sdružení, Michael Dittrich, zde zahájil výstavu.
 
Na sousední evangelicko – luteránské faře se konaly přednášky o různých velikonočních zvycích.
 
 
 
 
Velký zájem byl o pašijové jesličky ze třiceti papírových figurek, zobrazujících Kristovou smrt a Zmrtvýchvstání.
 
Vystaveny byly typické drobnosti – řehtačky, které o Velkém pátku a o Bílé sobotě zvaly k modlitbě.
 
Raritou byl model lodě ve skleněné láhvi s Ukřižováním z majetku Ernsta Viléma Rebsche (1840 – 1925).
 
Na třech výstavních tabulích byly slovem i obrazem popsány nejvýznamnější velikonoční zvyky.
 
 
 
 
Nádherná vůně se šířila z čerstvě pečeného velikonočního pečiva ze tří zemí...
 
- například jidáše z severních Čech.
 
- bebo také zelenočtvrtkové figurky z Horní Lužice, které bylo možno ochutnat.
 
Nesměl chybět ani velikonoční beránek, který je rozšířený jak v severních Čechách,tak i v Horní Lužici.
 
 
 
 
Nechyběla ani velikonoční vajíčka. Z lužickosrbské oblasti zde byly vystaveny nástroje k jejich zdobení.
 
Dr. Gisela Bruková ve své přednášce vysvětlila, že harmonie vzoru na vajíčku se má přenést na obdarovaného.
 
Johanna Duminová z Jelení Hory (Jelenia Góra, PL) předvedla, jak jsou v Dolním Slezsku zdobena vajíčka batikováním.
 
Ale existuje řada dalších forem zdobení. To ukázala malá výstava různých velikonočních vajíček.

Fotografické dojmy z Víkendu se svatým Františkem v lednu 2012


 
 
 
Světnice je první místností v Domku pro poutníky, kterou již lze využít pro pořádání akcí.
 
Kromě textů a písní zde svatého Františka zastupovala i dřevěná socha.
 
Naslouchání a přemýšlení byly důležitými předpoklady pro přiblížení se duchovním otázkám.
 
Vyhledat hezké podstávkové domy – tak vypadala polední přestávka.
 
 
 
 
Meditace zpřístupnila detaily kříže, kterým se svatý František nechal oslovit Bohem.
 
Sven Walpert zazpíval večer veselé písničky o svatém Františku a nakazil tak všechny františkánskou rozpustilostí.
 
Noční modlitba pak nabídla možnost, poděkovat za prožitý den svíčkami.
 
Důstojným zakončením setkání pak byla mše svatá.

Fotografické dojmy z vánoční akce 30. prosince 2011


 
 
 
Svítícím vánočním stromkem zval Domek pro poutníky k Vánoční hodince.
 
Světnice praskala ve švech, přišlo 56 účastníků.
 
Zahájení obstaral hudebním číslem farář Bosco Marschner.
 
Narození Krista připomínal betlém. Na tomto obrázku jsou Tři králové.
 
 
 
 
Alma a Rebeka hrají na flétnu.
 
Nad betlémem zářila vlastnoručně vyrobená hvězda.
 
Michael Schmacht četl příběhy, některé dokonce v nářečí.
 
Na závěr si všichni společně zazpívali.

Fotografické dojmy ze Slavnosti pro dobrovolníky dne 28. prosince 2011


 
 
 
Přivítání předsedou sdružení Michaelem Dittrichem
 
Hudební doprovod paní Dr. Liana Vogelová
 
Betlém z 15, cca 38 cm velikých dřevěných postav
 
Společný zpěv vánočních písní
 
 
 
 
Dobrovolné mazání chlebů se sádlem
 
Vánočně nazdobené parapety
 
Michael Schmacht čte příběh „Dědictví“.
 
Poslouchání příběhu o bílých Vánocích.

Fotografické dojmy z brigády katolické mládeže z Lobavy 19. října 2011

Než Domek pro poutníky opět zazáří v celé své původní kráse, zbývá ještě spousta práce. Předchozí majitelé například natřeli všechny dřevěné trámy. Protože ale přirozená barva dřeva působí mnohem příjemněji, očistilo osm mladých lidí pomocí drátěných kartáčů tyto dřevěné trámy od starého vápenného nátěru. Dodržovali přitom starý monastický princip: Mlčí a přemýšlejí o vlastních duchovních otázkách. Kde jsem také natřen a zfalšován? Kde se vydávám za jiného, nežli ve skutečnosti jsem? Tyto otázky budou mladé lidi zaměstnávat do jejich dalšího setkání za tři týdny.

Před prací se posilnili bolognskými špagetami.
Nnní je nutno objevit typické znaky podstávkového domu. Nejprve zvnějšku.
Mladí lidé najdou rychle jak to krásné, tak i to zfalšované, jako kamennou část.
Následně proběhne inspekce Domku pro poutníky zevnitř. Ve světnici je na špatném místě cihlová zeď.

Pfarrer Michael Dittrich

Momentky ze Dne otevřených dveří podstávkového domu


 
 
 
Náš Domek pro poutníky jako hostitel Dne otevřených dveří podstávkového domu.
 
Architekt Knut Wolf (vpravo) jako průvodce stavbou.
 
Přednášky na téma „Domek pro poutníky“.
 
Christian Ast sleduje stolní hru o žitavské Poutní stezce.
 
 
 
 
Udo Mühle, specialista na hliněné stavby ze Sohlandu…
 
... a Johannes Prescher, jeho „nástupce“.
 
Modeláři z Budyšína, kteří postavili model Domku pro poutníky.
 
K odpočinku ještě trochu kávy a něco sladkého na zub.
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN