Kdokoli s dobrým úmyslem překročíš tento práh, buď nám vítán!

Fotografie z demoličních prací (červenec / srpen 2012)


 
 
 
V oblasti budoucí ubytovny pro poutníky bylo nutno odstranit dělící stěny a starou podlahu.
 
Při odstraňování starých omítek se v patře na severní straně štítu objevila dvě zazděná okna. Obě mají být obnovena.
 
Ve východní části budoucí ubytovny pro poutníky byl strop zcela odstraněn, protože bude zvýšen o 1,5 m.
 
V klenuté místnosti pokračovalo vybírání podlahy. Velké zděšení nastalo, když se objevily základy z volných kamenů. Hrozilo akutní nebezpečí zřícení.
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN