Kdokoli s dobrým úmyslem překročíš tento práh, buď nám vítán!
 

Fotografie z pokrývačských prací (9. května až 8. června 2011)

Polovalbová střecha je pokryta žlutavými, ručně formovanými bobrovkami, čtvrtina západní strany pak červenými, silně zakřivenými střešními taškami. Po pečlivém vyhodnocení a zvážení všech okolností bylo rozhodnuto, že pokrytí na východní straně bude pouze opraveno a doplněno, zatímco pokrytí západní strany bude kompletně sejmuto a zčásti neúplné laťování obnoveno. Kromě toho bylo nutno kvůli silnému napadení hmyzem opravit tři krokve. Na starých střešních taškách lze nalézt stopy ruční práce. Poskytují fascinující, živou hru barev. Pro Hirschfelde typické bílé průmyslové usazeniny lze dodnes na některých střešních taškách najít. Jsou dokladem průmyslové minulosti obce. Červené, ručně vyrobené tašky budou rovněž očištěny a uloženy na paletách, budou však využity jiným způsobem.
Dojmy ze střechy

 
 
 
Začátek je za námi
Střešní tašky jsou pečlivě sejmuty a dopraveny dolů k dalšímu využití.
 
Sejmuté střešní tašky
Ručně tvarované střešní tašky bylo možno snést všechny.
 
Pomoc ze strany ASB Robur
Po krátkém zapracování, které provedli pracovníci pokrývačské firmy Lehnert, odstraňují pomocníci z ASB Robur opatrně staré zbytky malty ze střešních tašek, očištěné tašky ukládají.
 
Výměna krokví
Zatímco jsou čištěny staré střešní tašky, probíhají práce na vlastní střeše.
Na západní straně bylo nutno kvůli silnému napadení hmyzem vyměnit tři krokve.
 
 
 
 
Štítové nároží
Vytváření tradičního štítového nároží pro zakrytí maltou s ostřešnicí a klínem pro zvýšenou hrany
 
Zakrytí okapu

 
Obnova krytiny na západní straně
Die alten Dachziegel des Hauses wurden alle auf ihre Eignung zur Wiederverwendung vom Dachdecker geprüft. Fehlende Všechny staré střešní tašky byly pokrývačem zkontrolovány z hlediska možnosti jejich opětovného využití. Chybějící tašky bylo možno doplnit ručně tvarovanými bobrovkami z fondu pokrývačské firmy Lehnert. Je dobře, že jsou ještě pokrývači, kteří takové poklady nepoužívají pro zpevňování polních cest.
 
Starý materiál s historií
Dodnes jsou ještě patrné stopy rukou, které před více než 150 lety tyto bobrovky tvarovaly. Živá hra barev s patinou a historií. Některé střešní tašky nesou ještě stopy obrovského znečištění životního prostředí, které způsobil průmysl v Hirschfelde. Tyto tašky byly jako doklad historie vědomě opět využity.
1 [1]
 
8. června 2010: poslední hřebenáčePo osazení bleskosvodu byla zakryta celá střecha.

Dokončená střecha, západní část
 
Dokončená střecha, východní část
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN