Kdokoli s dobrým úmyslem překročíš tento práh, buď nám vítán!

 

Fotografie před statickým zajištěním blokové světnice (16. června 2011)

16.6. měly být kameny, zasahující do blokové světnice, oříznuty tak, aby bylo možno zevnitř utěsnit žulový sokl . Již při prvním pokusu nastalo velmi nepříjemné překvapení. Žulový blok, dlouhý zhruba 1,75 metrů, se během řezání stále více vychyloval ze své polohy a na jílové vrstvě sklouzl do blokové světnice.. Vědělo se, že při dřívější přestavbě budovy došlo ke změnám jak v blokové světnici, tak i podstávky a k jejich rozšíření jižním směrem. Při tehdejším rozšíření stavby se ale příliš nemyslelo na základy, takže pod sklouznutým žulovým soklem nebylo v podstatě nic. Nyní byl nutný okamžitý zásah – zajištění hrázděné části budovy a její postupné statické zajištění. Nejprve byly vyjmuty všechny základové kamenné bloky, na kterých nespočívaly sloupy podstávky a na míru oříznuty odborníky z firmy Ansorge. Poté mohla tesařská firma Müller&Sohn provést podepření podstávkových polí a blokové světnice a odlehčit tak i zbývající základové kamenné bloky. Pro potřebné nezámrzné nové založení stavby budou zabudovány betonové základy. Následně pak bude opět zabudován žulový sokl.
Odštěpování kamenů
 
Podepření podstávky a blokové světnice.
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN