Kdokoli s dobrým úmyslem překročíš tento práh, buď nám vítán!
 

Stavební práce v přehledu

Proměna v letech 2010 až 2014

Byl krásný letní den. Dne 1. července 2010 byl symbolicky položen základní kámen pro přestavbu bývalé katolické fary v Hirschfelde na ubytovnu pro poutníky. Za přítomnosti zhruba 40 návštěvníků se slavnostního položení základního kamene zúčastnili zástupci všech tří projektových partnerů, Vít Příkaský z Libereckého kraje, Michael Dittrich ze sdružení Pilgerhäusl-Verein a Jeannette Gosteliová z okresu Zhořelec.

 

Vyrytá myšlenka

Základní kámen, umístěný hned za prahem dveří, je ze slezského pískovce. Je na něm vyryt nápis „My pro Domek pro poutníky“. Tato myšlenka byla hlavním motivem celé rekonstrukce. Kdo se v tento den prošel kolem podstávkového domu a podíval se dovnitř, tomu bylo jasné, že tu je hodně práce. Budova je rok roku 1992 prázdná. Stavební průzkum objevil celou řadu poškození. Nejvyšší čas, zachránit budovu před dalším chátráním a demolicí.

 

Stavební práce

Stavební práce byly zahájeny 20. října 2010.Občané z obce Hirschfelde a okolí, především z katolické a evangelické farní obce, berou heslo, vyryté do základního kamene, vážně. Vytvořila se skupina dobrovolníků, která budovu nejprve zbavila veškerého nepotřebného balastu a odkryla tak historické jádro. Dobrovolníci odstranili staré omítky, poškozené podlahy a pozdější obložení stěn. Svojí prací vytvořili v následujícím roce podmínky k tomu, aby svojí činnost na stavbě zahájily stavební firmy. Vyvezeno bylo 14 kubíků sutě.

 

Se špachtlí a horkovzdušnou pistolí

Dřevo na stropě světnice bylo možno nejprve jenom tušit. Bývalý obyvatelé jej v minulosti opakovaně natírali. Na odstraňování vrstev barev pomocí špachtle a horkého vzduchu se střídali Christian Kretschmer, Uwe Nichterwitz a další dobrovolníci. Den, kdy se po zřejmě několika desetiletích, během kterých bylo skryto, objevilo první dřevo, byl radostný. Stará barva je ale odolná, práce s rukama nad hlavou těžká a časově náročná. Trvalo ještě dlouho, než se strop objevil ve své přirozené kráse.

 

Bobrovky na střeše

Na stavbu přišli první řemeslníci. Od května do června 2011 byla opravována polovalbová střecha na východní straně, na západní straně byla na rekonstruovaném laťování obnovena zcela. Poté již nastoupili pokrývači ze žitavské firmy Lehnert. Řemeslníci se zkušenostmi s historickými budovami nejprve na ploše 160 metrů čtverečných sejmuli staré zakrytí střechy, za podpory dobrovolníků starý materiál opravili a znovu pak položili 8 000 ručně tažených bobrovek. Celá střecha byla v polovině června korunována zámečnictvím Schlick a Fibolin bleskosvodem a zcela novým zařízením na ochranu proti bleskům.

 

Ujíždějící základy

Nepříjemné překvapení ale čekalo ve světnici. Pokus, utěsnit žulový sokl zevnitř, ztroskotal. 1,75 m dlouhý kámen sklouzl. Že by naši předkové při zakládání budovy šetřili? Odborníci zasáhli rychle: podstávka a světnice byly podepřeny, do objektu byly vloženy betonové základy. A pak už bylo možno nově zabudovat žulový sokl.

 

Mladí pomocníci

Bylo léto roku 2011.A v domě se kopalo. Pomocníci odstraňovali podlahy v přízemí. Bylo nutno odstranit 30 cm vrstvu. A beton v klenuté místnosti práci dobrovolníkům vůbec neulehčoval. Práce zde probíhaly až do prosince. Ve vzniklé prohlubni byl později uložen skleněný štěrk, který bude sloužit jako izolační materiál.

Rita, Tina, Alexandra, Lydia, Theresa, Hanna, Rosanna a Lorenz – to jsou jména mladých lidí, kteří v říjnu 2011 na stavbě pomáhali. Jsouz katolické farní obce v Lobavě (Löbau). Pomocí drátěných kartáčů odstraňovali v patře z trámů hrázdění vápenné nátěry. A ve svých myšlenkách se zabývali budoucností Domku pro potuníky: jak bude jednoho dne vypadat, aby se zde poutníci cítili dobře?

Vánočním dárkem roku 2011 bylo pro Domek pro poutníky schodiště, které v prosinci zabudovala firma Dehmel z obce Hirschfelde. Má sloužit jako druhý nouzový východ pro ubytovnu.

 

Teplo ze země

Hned z kraje nového roku vedla cesta do hlubin země. Mírná zima v lednu 2012 umožnila firmě Erdwärme und Brunnenbau Kunze z obce Gröditz provést dva vrty, které sahají až do hlouby 125 metrů. Do těchto kanálů byly vloženy sondy, díky kterým bude možno využít pro budovu pomocí tepelného čerpadla teplo ze země.

 

Zajištění kleneb

Stabilizace zděných konstrukcí pomocí ocelových kotev je odborníky nazývána „ukotvení“. Jelikož byla na některých místech ohrožena stabilita klenby ve zděné části budovy, byly v březnu 2012 mezi uvolněné cihly vloženy a zazděny ocelové kotvy. Tyto kotvy eliminují tah, působící svisle na povrch stěny.

 

Odvod dešťové vody

Jaro na čerstvém vzduchu: Od roku 2011 byla postupně snižována úroveň venkovního terénu. Ze zahrady kolem domu byl vyvezeno zhruba kubíků zeminy. A důvod Ochrana světnice před dešťovými srážkami. Světnice byla dosud nejnižším bodem v terénu. Hrozilo tak nebezpečí, že se v případě srážek do ní dostane dešťová voda. Od dubna 2012 sbírá vodu z deště vsakovací jáma, kterou firma Dehmel z Hirschfelde založila na louce před domem.
 

Ekologické stavební materiály

V dubnu provedla firma Vass z obce Großschönau izolaci podlahy na chodbě. Stejně jako pod světnicí je zde použit ekologický stavební materiál - skleněný štěrk.

 

Hlína uvnitř a venku

Od poloviny roku 2012 se na stavbě objevuje další ekologický materiál: hlína. V následujících měsících se zde spotřebuje zhruba 50 tun tohoto kromě dřeva a kamene základního materiálu každého podstávkového domu. Firma „Die Lehmwerker“ z obce Schönbach omítli nejprve v patře vnější stěny izolační hlínou, nanesli hliněné vrstvy a doplnili vnitřní ztracené hrázdění.

 

Zpuchřelý strop

Co to je? Ve chvíli, kdy v polovině roku odstranili dobrovolníci v patře dřevěné obložení stropu, byli překvapeni: Prkna stropu spočívala pouze na tenkých, zpuchřelých latích. Hrozilo zřícení. Stavební práce byly zastaveny. Architekt Knut Wolf zadal obratem neplánovanou opravu stropu. Tesařská firma Müller & Sohn z obce Jonsdorf nahradila provizorní zajištění odborným řešením. Již předtím opravili tito zkušení řemeslníci řadu poškozených sloupků podstávky, v patře vyměnili mnoho zpuchřelých dřevěných prvků a nahradili rozpadlé okenní parapety.

 

Šok v klenuté místnosti

Staré domy ukrývají spoustu překvapení. Ale toto překvapení neočekával ani zkušený architekt Knut Wolf. Když dobrovolníci v srpnu hloubili podlahu v klenuté místnosti, narazili na základy, které se skládaly pouze z tenké vrstvy valounů. Objekt bylo nutno neprodleně nouzově zajistit pomocí 20 tun štěrku a dřevěných podpěr pilířů klenby. Nebezpečí zřícení základů bylo zažehnáno. Konečné řešení rekonstrukce základů, tedy nákladné nové založení, bylo provedeno v dubnu 2013.

 

Topení

Pozdní léto a podzim roku 2012 byly ve znamení vytápění budovy. Firma Wiedemann z Budyšína (Bautzen) instalovala v ubytovací části pro poutníky v patře topení ve stěně, které opět zmizelo pod hliněnou omítkou. Ve světnici postavila firma Collasch ze Žitavy zelená kachlová kamna, která předtím v roce 2011 opatrně rozložila a uložila. Nyní jsou tato kamna vybavena moderním topeništěm s elektronickým řízením ventilace.

 

Dekorativní příčlová okna

Pro zachování co možná nejvíce staré stavební substance byla odborně opravována stará příčlová okna, která byla předtím vyjmuta. Tyto práce převzala truhlářská firma Höhne z obce Soland. Dobrovolníci mezitím odstranili z okenních obkladů starou barvu.

 

Podlaha, která má charakter

Pro fošny ve všech místnostech byla zvolena prkna z douglasky. Firma Schramm z obce Hörnitz je položila v říjnu. Od firmy Schramm jsou dřevěné schody, které vedou do patra a do podkroví. Na chodbě položil Volker Kunze z obce Hörnitz speciálně vypálené červené cihly.
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN