Kdokoli s dobrým úmyslem překročíš tento práh, buď nám vítán!

Domovní řád Dům pro poutníky v obci Hirschfelde - Výpis

Jistě můžeme počítat s Vaším pochopením, když budeme formulovat několik pravidel pro pobyt v Domku pro poutníky. Váš pobyt u nás totiž znamená, že po určitou dobu v domě a v okolí budete žít i s jinými lidmi. Na druhou stranu se také snažíme o bezpečnost Domku pro poutníky. U každého pravidla si, prosím, pokaždé představte ještě slůvko "prosím"...

1. Rekonstrukce a zařízení budovy bylo spojeno s vysokými náklady, úsilím a láskou. Budeme Vám vděční, když s inventářem budete zacházet šetrně.
2. V dolní chodbě je připraven botník. Prosím, přezujte se do připravené domácí obuvi nebo choďte v budově v ponožkách.
3. Poutníci při svém příchodu předloží svůj Credencial. Pokud jej ještě nemáte, můžete jej za 5,00 eur získat.
4. Hosty k ubytování přijímáme od 14,00 hodin.
5. Pobyt je omezen pouze na jednu noc (pokud akce netrvá déle).
6. Zásadně vycházíme z toho, že se poutníci i ostatní hosté zásobí potravinami a nápoji sami. Potraviny pro případ nouze jsou v kuchyni k dispozici a lze je spotřebovat. Je ale potřeba je opět doplnit. Proto nezapomeňte na placení!
7. Prosíme Vás o zodpovědné zacházení s vodou, topením a elektrickou energií.
8. Oděvy lze sušit pouze na k tomu určených místech.
9. Jelikož je v domě vše slyšet, netelefonujte, prosím, v budově.
10. V celé budově a v jejím areálu je přísně zakázáno kouřit.
11. Svíčky lze zapalovat pouze při společných akcích ve světnici. Na závěr každé akce je potřeba překontrolovat, zda jsou opravdu sfouknuté.
12. Klíč od kostela obdržíte od vedoucích ubytovny.
13. Noční klid začíná ve 22,00 hodin.
14. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být domovní dveře uzamčené.
15. Ubytovnu je nutno opustit do 10,00 hodin, v případě víkendu k rozjímání po ukončení akce. Pokud by nebyl nikdo z vedoucích ubytovny přítomen, zamkněte, prosím, domovní dveře a klíč dejte do schránky na dopisy.
16. Použité místnosti, zařízení a předměty je třeba udržovat v pořádku a vrátit čisté.
17. Před odchodem zavřete všechna okna, a pokud jste měli zapnuté topení, nastavte jej do polohy ochrany proti mrazu.
18. Nezanechávejte zde zbytky potravin.
19. Odpady je nutno vynést do příslušných nádob před domem.

Doufáme, že se při Vašem pobytu v našem Domku pro poutníky nebudete těmito pravidly cítit svázaní. A pokud by pro Vás to či ono mělo být problémem, pak vězte, že jiná ustanovení jsou pro Vás dobrá a umožní Vám strávit v našem Domku pro poutníky klidný čas. Bůh s Vámi !
 
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN