Kdokoli s dobrým úmyslem překročíš tento práh, buď nám vítán!

Obal dvoujazyčné obrazové publikace „Ty nejhezčí v krajině podstávkových domů“, Grafická úprava: Jeannette Gosteliová
 

Uznání pro obrazovou publikaci

Velkou odezvu zaznamenala publikace "Ty nejhezčí v krajině podstávkových domů“, která v srpnu 2013 vyšla v nakladatelství Graphische Werkstätten Zittau (ISBN 978-3-929744-80-4).S uznáním se čtenáři o této publikaci o vybraných podstávkových domech vyjadřují na adresu sekretariátu iniciativy Krajina podstávkových domů. Stavební odborník Peter Plam z Hainewalde chválí zdařilé texty a fotografie. „Všechno se vznáší“, píše. Na Norberta Zückera z obce Strahwalde udělaly dojem „nádherné snímky“. Z "milém způsobu“ popisu se raduje Franziska Steinfeldová z Drážďan, která sama podstávkový dům vlastní. Obrazová publikace v češtině a němčině obsahuje 348 barevných fotografií. Cena: 24,95 Euro.

Nová publikace ukazuje na stovce objektů z jedenácti regionů na pravém i levém břehu řeky Nisy a Labe rozmanitost a půvab lidové architektury, která se v Evropě soustředěně dochovala pouze v česko-polsko-německém trojzemí. . Čtenáře překvapí bohatství forem a množství detailů venkovských stavení a řada portrétů lidí všech věkových kategorií, kteří se jako vlastníci s láskou a odborností o podstávkové domy starají. Příklady tohoto stavebního umění pocházejí mimo jiné ze Žitavských hor, z Hornolužické pahorkatiny, ze Saského, Českého a Dubského Švýcarska, z Frýdlantska a z Dolního Slezska.

Autorkou textů a fotografií 236 stránkové publikace je Jeannette Gosteliová z Ojvína. Rodilá hornolužičanka již několik let vede sekretariát iniciativy Krajina podstávkových domů při okrese Zhořelec. Při výběru objektů byla znalkyně krajiny podstávkových domů podporována česko-německou skupinou poradců. Kritériem pro zařazení objektů do publikace byl jejich význam, atraktivita a perspektivní rekonstrukce v souladu se zásadami památkové péče.

„Tato obrazová publikace ale není primárně vyznamenáním pro 100 objektů. I řada jiných domů by si mohla zobrazení nárokovat. Kniha chce především být impulsem k tomu, hledět na tyto domy s láskou, přijmout je do svého srdce a zachovat je v autentické podobě“, říká Jeanetta Gosteliová.

Publikace je součástí česko – německého projektu, financovaného z programu Cíl 3 „Společně pro zachování podstávkových domů – zvýšení povědomí a informovanosti“. Navazuje na obrazovou publikaci „Překrásnou krajinou podstávkových domů“, který vyšla na začátku roku 2013 v nakladatelství Graphische Werkstätte Zittau (ISBN 978-3-929744-73-6).Tato první publikace se 120 fotografiemi ukazuje v souhře krajiny, historických budov a tradic jedinečnost a turistickou atraktivitu krajiny podstávkových domů. Následující publikace se specificky věnuje mnohostrannosti podstávkové architektury. Vydavatelem obou publikaci je sekretariát iniciativy Krajina podstávkových domů.

Informace: Jeannetta Gosteliová, sekretariát iniciativy Krajina podstávkových domů, Telefon 0049 3583 721109, info@umgebindeland.de, www.umgebindeland.de

Obal dvoujazyčné obrazové publikace „Překrásnou krajinou podstávkových domů“, Grafická úprava: René E. Pech
 

V lednu vyjde první knížka o „krajině podstávkových domů“

19. prosince 2012 vyjde pod názvem „Překrásnou krajinou podstávkových domů. Krajina – domy – lidé“ první publikace, zobrazující slovem i textem pojem „krajina podstávkových domů“, který vznikl v roce 2003. . 116 stránková obrazová publikaci v češtině a němčině dělí přeshraniční region do 12 krajinných celků na české, německé a polské straně, které jsou představeny v průběhu čtyř ročních období. Zhruba 120 barevných fotografií a informačních textů o dvanácti krajinných celcích odráží rozmanitost přírody, podstávkové architektury, kultury a životního stylu v tomto staletém pohraničí. Publikace bude za 19,90 EUR dostupná v knihkupectvích.
(ISBN 978-3-929744-73-6).

Publikace je zaměřena na široké publikum. Ve vlastní „krajině podstávkových domů“ chce posílit spojení obyvatel se svým jedinečným pokladem a navenek upoutat pozornost řady lidí k tomuto středoevropskému kulturnímu prostoru se specifickou lidovou architekturou, který po dlouhou dobu ležel v zapomnění.

Tato nová publikace vznikla v rámci projektu „Společně pro záchranu podstávkových domů – zvýšení povědomí a informovanosti“, který byl podpořen v rámci programu Cíl 3. Vydavatelem je sekretariát Krajiny podstávkových domů při okrese Zhořelec (Landkreis Görlitz) Tisk a distribuci převzala společnost Graphische Werkstätten Zittau GmbH s r.o.

Převážnou část fotografií pořídil René E. Pech z obce Rietschen. V trojzemí je jako fotograf a grafik aktivní již mnoho let. Fotograficky a obrazově spoluvytvářel například obraz přeshraniční kulturní a poutní stezky „Via Sacra“, v publikaci „Malý lexikon podstávkového domu“ (Kleines Lexikon vom Umgebindehaus) je zapsán jako autor fotografií.
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN