Pozdrowiony niech będzie każdy, kto w dobrej woli przekracza progi tego domu.

Polityka prywatności

Ochrona danych w skrócie

Ogólne wskazówki

Poniższe wskazówki ilustrują w prosty sposób, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie. Dane osobowe stanowią wszystkie dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w impressum tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Po pierwsze dane gromadzone są dzięki przekazywaniu ich przez Państwa. W związku z tym może chodzić np. o dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego.
Inne dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy IT podczas wizyty na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina uruchomienia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezawaryjnego udostępniania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane na potrzeby analizy Państwa aktywności jako użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z swoimi danymi?
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorcy oraz celu Państwa zgromadzonych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia innych dostawców

Podczas wizyty na naszej stronie mogą być prowadzone statystyki dotyczące odwiedzanych przez Państwa stron. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki zastosowaniu plików cookies oraz tzw. programom analitycznym. Analiza odwiedzanych przez Państwa stron odbywa się z reguły w sposób anonimowy; informacje na temat odwiedzanych stron nie służą do śledzenia użytkownika. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę lub zablokować ją powstrzymując się od korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę. W tej polityce prywatności udzielimy Państwu informacji dotyczących możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie oraz zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych jak i tą polityką prywatności.

Podczas korzystania przez Państwa z tej strony, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe stanowią dane służące do Państwa osobistej identyfikacji. Poniższa polityka prywatności objaśnia, które dane są przez nas gromadzone i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może mieć luki bezpieczeństwa (np. podczas komunikacji e-mailowej). Nie jest możliwa kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca instytucji odpowiedzialnej

Instytucją odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Pilgerhäusl e.V.
Komturgasse 9
D 02788 Hirschfelde

Telefon: +49 162 917 99 49
E-Mail: info@pilgerhaeusl.de

Odpowiedzialna instytucja jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie bądź wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail i inne).

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów dotyczących przetwarzania danych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną przez siebie zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość drogą e-mailową. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Prawo do wnoszenia skarg w instytucji nadzorującej

W przypadku naruszeń praw związanych z ochroną danych, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do wnoszenia skarg w odpowiedzialnej instytucji nadzorującej. Instytucją nadzorującą w sprawach związanych z ochroną danych jest pełnomocnik rządu do spraw danych osobowych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników do spraw danych osobowych jak również dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Prawo do przenoszalności danych

Mają Państwo prawo do przekazywania sobie lub osobom trzecim danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, w formacie powszechnie stosowanym, nadającym się do przetwarzania komputerowego. Jeśli pragną Państwo bezpośredniego przekazywania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, może się to odbywać wyłącznie wtedy, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

Informacja, zablokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących postanowień ustawowych mają Państwo w każdej chwili prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, ich pochodzenia jak i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań odnośnie ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w impressum.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mailowych

Niniejszym wyrażany jest sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu danych kontaktowych zamieszczonych w ramach obowiązku zamieszczenia impressum, w celu przesyłania reklam, które nie zostały wyraźnie zamówione, jak również materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych, przykładowo poprzez wiadomości spam.

Gromadzenie danych na naszej stronie

Pliki cookies ("ciasteczka")

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Dzięki nim możemy sprawić, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna oraz bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. "ciasteczka sesyjne". Po zakończeniu Państwa wizyty są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Państwa. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Mogą Państwo wybrać takie ustawienia swojej przeglądarki, dzięki którym będą Państwo informowani o tworzeniu plików cookies i tylko w pojedynczych przypadkach będą Państwo zezwalać na akceptację plików cookies lub ich ogólne wyłączenie jak i automatyczne usuwanie cookies podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności tej strony.

Pliki cookies, które są niezbędne w celu realizacji elektronicznego procesu komunikacyjnego lub zamówienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka produktów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zakresie zapisywania cookies w celu zapewnienia bezawaryjnego technicznie i optymalnego funkcjonowania swoich usług. Jeśli zapisywane są inne cookies (np. cookies służące do analizy Państwa aktywności w zakresie wyszukiwania w sieci), są one omawiane osobno w ramach tej polityki prywatności.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie pobiera i gromadzi informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje do nas automatycznie. Są to:
rodzaj przeglądarki i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
Referrer URL
nazwa hosta komputera mającego dostęp
godzina zapytania serwera
adres IP


Nie jest prowadzone zestawienie tych danych z innymi danymi źródłowymi.

Podstawą dla tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo przesłać nam zapytania przy pomocy formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytań włącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu realizacji zapytania i na potrzeby ewentualnych zapytań dodatkowych. Bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej tych danych.

Przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili mogą Państwo wycofać tę zgodę. W tym celu należy wysłać do nas wiadomość drogą e-mailową. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych odbywającego się do momentu wycofania zgody.

Dane kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają swoją zgodę na gromadzenie danych lub zniknie cel gromadzenia danych (np. po zakończeniu realizacji Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania.

Wtyczki i narzędzia

Google Maps

Ta strona korzysta poprzez API z usługi w zakresie mapowania Google Maps. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps niezbędne jest zapisanie Państwa adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane do serwera w USA i tam gromadzone. Operator tej strony nie ma wpływu na ten przesył danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert online oraz w oparciu o możliwość łatwego znalezienia miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .
Ta strona korzysta z plików cookies. Nie są w nich jednak zapisywane treści dotyczące danych osobowych. Korzystając nadal ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji
ZROZUMIAŁEM